Cirkulationspumpe

Til standardudstyret hører trinløs regulerbar cirkulationspumpe, vandtrykmåler samt et letudskifteligt og effektivt vandfilter.