Rehunvalmistus

Rehukeittiötä rakennettaessa on erityisen tärkeää, että suunnittelun tekevät henkilöt, joilla on kokemusta ja tietoa rehunkäsittelyn kokonaisuudesta. On tärkeää, että nk. pullonkaulat eliminoidaan, jotta materiaalivirta toimisi optimaalisesti. Lisäksi pesun ja puhdistuksen on tapahduttava tarkoituksenmukaisella tavalla. Helppohoitoisessa ja käytännöllisessä rehukeittiössä myös turvallisuustekijät on otettu huomioon työntekijän näkökulmasta. Hyvin toimivassa rehukeittiössä ympäristönäkökohdilla on suuri painoarvo.

Toimitamme täydellisiä rehukeittiöitä, punnitus- ja annostelujärjestelmiä, automatiikkaa ja tietotekniikkaa joko konetoimituksina tai "avaimet käteen" -periaatteella.