TM Farmpilot

TM Fur Feeding är ett effektivt redskap för att sköta utfodringen precist och individuellt. Programmet har användarvänliga menyer, det ger snabbt en överblick av möjligheterna under utfodring och registrering av djur. TM Fur Feeding kan utväxla data med KF´s avelsprogram Fur Farm Web samt Morsø avelsprogram. I och med detta undviker man att registrera samma data två gånger t.ex. hus/bur/könsregistrering.

Med  hjälp av  TM Fur Feedings uppsamlingsprogram kan  parnings-, födsel-, kvalitets- och viktuppgifter lätt uppsamlas och överföras till avelsprogrammet. Program samt data och säkerhetskopior finns på ett SD-kort (som i en kamera). Därför förlorar man varken program eller data vid strömavbrott eller haveri.

Under registrering av djur kan enskilda djur tilldelas en foderkurva. Efter detta kommer djuret att få sitt foder justerat automatiskt i det antal dagar som foderkurvorna varar. Det är dock möjligt att korrigera kurvan ifall det visar sig att den inte passar till djurets behov. Antalet foderkurvor samt deras längd är obegränsade. Man kan t.ex. designa olika födelsekurvor, kurvor för tillväxtsäsongen samt flushing. Uppställningen av kurvorna går att göra direkt på handdatorn,  du behöver inte använda din PC. I övrigt kan de flesta beräkningar samt uppslag göras på handdatorn så du behöver inte en PC till det.

Foderjustringen för det enskilda djuret är mycket smidigt p.g.a. de förprogrammerade knapparna på själva handdatorn. Streckkodsläsaren kan lysa konstant och du behöver endast peka på de djur som skall ha fodermängden justerad. Foderjusteringen kan göras enkelt på djurnivå, typ hall-bur, intervall av hus och grupper.  Du kan dessutom ”låsa” fodermängden på utvalda djur.

Om du måste titta i en bur kan handdatorn enkelt sättas i fickan då den till storleken är liten och väger under 300 gram. Efter foderjusteringen kan du se, hur mycket foder som används vid nästa utfodring. Är det inte beställt tillräckligt med foder kan du ta detta i beaktande före själva utfodringen. Du kan sätta in ”stoppdjur”, så utfodringen automatisk avbryts efter detta djur. Det är en stor fördel om du har en mittgång eller när du kommer till slutet av huset.

TM Fur Feeding har ett avsnitt hälsokontroll, där du kan hämta upplysningar på djur som inte har ökat foderförbrukningen under ett förutbestämt antal dagar. Då kan problem upptäckas tidigare.