TM 04 - Automatisk portionering

Mikroprocessorer styr doseringen som kan monteras på alla hydrauliska maskiner. Med denna styrenhet kan uppnås en optimal dosering varje gång.

CPU dosering har många fördelar:

 • 20 olika portionsstorlekar med individuella pauser
 • Går att ändra portionsstorlekar och pauser
 • Kontrollvägning
 • Reducering/ökning av alla portioner från 1-999%
 • Automatisk dosering
 • Portionstext kan själv bestämmas
 • Total kg - mängd för varje portion
 • Total kg – mängd för alla portioner
 • Vattentät apparat

TM 2 in 1

Pälsfarmarna blir idag större och större, detta kräver också mera av din fodercomputer. Fodercomputern TM 2 in 1 är en vidareutveckling av den populära TM 04.

TM 2 in 1 kan utfodra individuell utfodring UTAN handterminalen inom en viss räckvidd. Vid individuell foderjustering av djuren med handterminalen (t.ex. under valpningen) kan du efter några hallar/skugghus överföra ny foderdata till TM 2 in 1 medhjälp av Bluetooth. Kapaciteten är ca 30 000 burar. Härefter kan utfodringen starta. Man kan också fortsätta att justera fodermängden för djuren på handterminalen.

Detta ger en stor frihet, då utfodringen kan påbörjas före foderjusteringen är avslutad. Dessutom är du helt fri från kontakter och ledningar mellan TM 2 in 1 och handterminalen.

Under individuell utfodring ger TM 2 in 1 de bl.a. möjlighet att:

 • Tillföra eller Ta bort djur
 • Ta bort djur från utfodringslistan
 • Justera fodermängden

I alla menyer kan du läsa:

 • Fodertemperatur
 • Totala utfodringsmängden
 • Foderpumpshastighet

TM 2 in 1 har dessutom foderpumps – autoback – funktion, samt en vattendosering i 10-steg. TM 2 in 1 är mycket användarvänligt med touch och färgdisplay och logiska ikoner. Själva apparaten är av solitt stål och är direkt utbytbar med TM04 modellen.