Foderköksmaskiner

Vid byggandet av foderkök är det av största vikt att planeringen utförs av personer som har erfarenhet och kunskap om helheten av foderhanteringen. Det är viktigt att s.k. flaskhalsar elimineras; att flödet av material är optimalt. Dessutom bör tvätt och rengöring utföras på ett ändamålsenligt sätt. I ett lättskött och praktiskt foderkök är också säkerhetsaspekterna ur arbetarens synpunkt beaktade. I ett välfungerande foderkök har miljöaspekterna hög prioritet.

Vi levererar kompletta foderkök, system för vägning och dosering, automatik och datateknik antingen som maskinleverans eller enligt ”nyckeln-i-handen” principen.