Thermo dricksventil

Thermo dricksventil som används i BSB-vattensystem har många fördelar:

  • ventilen är av bygeltyp och sitter stadigt monterad på röret
  • vid eventuellt läckage kan den inre delen av ventilen bytas
  • utan att rören behöver lösgöras
  • ventilen kan fås med plast- eller mässingstapp
  • den kan även fås som sommarventil, vilken fästs direkt i ett 3⁄4 tums pvc-rör
  • ventilen ger vatten också i sidled, därför lär sig även valparna att dricka utan tilläggsutrustning
  • samma ventil passar såväl minkar som rävar