Pälsningsmaskiner, räv

Rotomax Digital pälsningsmaskin

Rotomax finns i standardutförande för räv eller som kombimaskin för både räv och mink. Den har ett system med variabelt tryck separat för rygg- och buksidan, vilket resulterar i välskrapade skinn med minimala skador.
Rotomax ger också möjlighet att använda högre skraptryck på skinnets nack- och bakparti. Maskinerna har dessutom automatisk låsning av stockriggen och omskrapningsautomatik. Maskinen kan också fås med dubbla bettmotorer.

Flåmaskin

Vår flåmaskin underlättar det tunga arbetet med att flå räv. Flåmaskinen har bra ergonomi och är lätt att använda. Den är pedalmanövrerad och har en robust konstruktion. Tillsats för minkflåning finns som tillval.

Fettsug och cyklon

Fettsugen förenklar hanteringen av fett. Cyklonen har automatisk tömning i kärl, skottkärra eller större låda. Monteringen är snabb och enkel.

Svansberedare

Erco svansberedare är en snabb och effektiv maskin för borttagning av fett från svansen. Den både öppnar svansen och avlägsnar fettet.

Foxy fix

Foxy Fix är lämpad för vanlig trätana och aluminiumtana. Skinnet spänns fast med sex gripfingrar i bakkanten. Därefter förs tanan in i skinnet och låses i nosen med tanan. Skinnet sträcks till rätt storlek. Stiftningen sker automatiskt med önskat antal stift i rygg och buk. Tillsats för aluminiumtana fås som tillval.

Skinnavdragare

Effektiv och skonsam mot skinnet.

Kammaskin, kominationsmaskin

Erco kammaskin kammar både ryggen och buken samtidigt. Nosen och bakdelen på skinnet spänns fast med ett enkelt grepp, ingen tana behövs som stöd i skinnet. Genom den effektiva sugen och tryck både från ryggen och buken blir resultatet alltid bra. Spånsugen och plomberingsmaskinen säljs som tilläggsutrustning. Plomberingsmaskinen kan också fås som separat utrustning. Sug bör alltid användas till kammaskinen.

Skinnskakare

Underlättar arbetet med att rengöra skinnen från spån och damm. Efter skakning på ca. 5 minuter uppnår du ett resultat som är märkbart bättre än vid användning av gallertrumma.
Skinnskakaren tillverkas i tre olika utföranden:

  • golvmodell, fristående med stödben
  • takmodell, monteras i tak
  • väggmodell, monteras på vägg
Modell Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Vikt (kg) Elmotor (kW) Flödesmängd (l/min)
Rotomax Digital 590 1300 1820 390 1,6 1
Svansberedare 700 700 1080 59 1,1 1
Flåmaskin 3030 820 1350 175 - 50
Fettsug, cyklon 1500 Ø 670 - 41 5,5 -
Foxyfix (+tillsats), räv 2350 + 1370 650+600 1260+870 120 - 12
Skinnavdragare 1870 420 220 40 - 10
Skinnskakare (utan ben), räv 2220 1150 (400) 2060 (420) 97 0,4 -
Kammaskin (+extra kam FRQ), räv 2360 (+200) 800 1410 215 1,3 1