Pälsningsmaskiner, mink

Skrapmaskiner

Rotoclean Digital 3-stock

Rotoclean 3-stock har utmärkt kapacitet för användning på större farmer. Maskinen är snabb tack vare sina tre skrapstockar. Skinnet sätts fast i den första stockspositionen, endast en fastsättningsklämma för svansen behövs, ett spår i skrapstocken gör att klämman hålls på plats. Knäppet lösgörs automatiskt när skrapningen är klar. Skrapningen av skinnet sker med två skrapbett då skrapstocken är i sitt andra läge. Rotoclean skrapar skinnet effektivt och skonsamt tack vare vridbara skrapbett. Under returskrapningen skrapas skinnet längre ut och den ändrade rotationsriktningen minimerar risken för skador. När skrapstocken är i sin tredje position putsas skinnet först med en borste varefter det avlägsnas automatiskt av stocken och sugs upp till en separat skinnlåda. När skinnet avlägsnats putsas skrapstocken automatiskt och återgår till sin ursprungliga position.

Rotoclean 2-stock

(med eller utan display)

Rotoclean är en skrapmaskin för mink, med tillräcklig kapacitet även för de stora farmerna. Fettsug kombinerat med ställbar spåndosering ger ett rent och färdigputsat skinn. Rotoclean är utrustad med ett digitalt styrsystem som sköter de viktigaste funktionerna genom hela skrapningsprocessen – stockrotation, bettvarvtal, bettrotationsriktning, olika skraphastigheter och tryck genom programmet, spåndosering m.m. Rotoclean utför en effektiv och skonsam skrapning. Skraphuvudet rör sig med variabelt tryck över skinnet, vilket minimerar risken för skador. Maskinen levereras med ett eller dubbla skrapbett. Andra fördelar med Rotoclean är enkla skinnbyten och automatisk stocksvängning.

Svansberedare

Med två enkla handrörelser både öppnar och skrapar den minksvansen. Svansbere-daren kan monteras direkt på Rotomax eller Rotoclean eller skruvas fast i en bänk.

Fettsug och cyklon

Fettsugen förenklar hanteringen av fett. Cyklonen har automatisk tömning i kärl, skottkärra eller större låda. Monteringen är snabb och enkel.

Modell Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Vikt (kg) Elmotor (kW) Flödesmängd (l/min)
Rotoclean 3-stock 2450 1170 1900 750 12,2 100
Rotoclean 2-stock (med eller utan display) 2030 770 1730 315 3,6 50
Svansberedare 270 220 230 4 - -
Fettsug, cyklon 1500 Ø 670 - 41 - -